Bùa này dán vào một đoạn tre mỏng, cắm vào bát nhang thần tài thổ địa.
Hàng ngày thắp nhang 3 lần, đốt tiền hòa hợp, ngải kim, thọ kim, bạc đại, quý nhân, lục mã.
Cúng chè ngọt, chuối sứ, một đĩa 5 loại đậu rang thơm, bông vàng bông đỏ, nước trà,

Đọc bài sau vào buổi sáng:
Hôm nay, ngày tháng năm tại địa chỉ:
Chúng con là:
Nhất tâm dâng hương hoa lễ vật cung nghinh ngũ phương ngũ lộ tài thần giáng tại linh đàn phù hộ cho công việc được buôn may bán đắt, có tài có lộc, có ngân có xuyến, điều lành thì đến, điều dữ thì đi.