Văn sớ thông dụng
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Văn sớ thông dụng

 1. #1
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Post Văn sớ thông dụng

  Sớ cầu Phúc thọ
  Phục dĩ
  Phúc thọ khang ninh nãi nhân tâm chi cờ nguyện tai ương hạn ách bằng
  Thánh lực dĩ giải trừ nhất niệm chí thành thập phương cảm cách viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng lệnh tiết
  Tiến lễ
  Giải hạn tống ách trừ tai tại cờ gia nội bình an nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ kim thần
  Tín chủ
  Ngọc bệ phủ dáng phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương thế số hệ
  Thiên cung hạ càn khôn phủ tái chi ân cảm
  Phật thánh khuông phù chi đức tư phùng lệnh tiết
  Tiến lễ cờ an giải nhất thiết chi tai ương cờ vạn ban chi cát khánh do thị kim nguyệt cai nhật
  Tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân
  Thượng tấu
  Cung duy
  Nam vô thập phương tam bảo chư đại bồ tát
  Kim liên toạ hạ
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng đại đứ
  Ngọc bệ hạ
  Tam toà vương mẫu ngũ vị hồang thái tử vương quan khâm sai công chúa
  Cung quyết hạ
  Bản điện phụng tự nhất thiết uy linh
  Vị tiền cúng vọng
  Hồng từ
  Động thuỷ
  Chiếu dám
  Phục nguyện
  Đức đại khuông phù ân hoằng tế độ giáng phúc lưu an trừ tai xá quá tỉ thần đẳng gia môn hanh thái bản mệnh bình an tam tai bát nạm sử
  Vô xâm phạm chi ngu bách phúc thiên tường thường hưởng thọ khang chi khánh nhất thiết sớ cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình vô nhậm
  Khích thiết bình dinh chi chí cẩn sở
  Thiên vận niên nguyệt

 2. #2
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  CÁO NGŨ PHƯƠNG LỄ KHÁNH TRẠCH
  Thái Thượng Ngọc chỉ phù mệnh cáo hạ
  Cung thỉnh
  Toạ hạ5
  Trung Ương đao lộc Thiên Vương
  Khắc lĩnh thập vạn hùng binh tốc đáo bản
  Hoả ngục lệnh truyền chư tướng bỏ bố trận bài binh căn cấm tứ duy Thượng Hạ như kiến ngũ hành yêu tinh phục tử cố khí mộng ác hình cảnh tà
  Tinh nam nữ nhất thiết vị trọng chi quỷ phổ hành chưởng đề nhiếp phó hoả đàn hoả uy chúng quỷ hoá túc ngục trần cung thừa
  Phật lựu bảo an chú nhân khang vật quản gia môn hưng vượng nhất như cáo hạ
  Vĩ hoả trạch chuyền lấp như luật lệnh
  Tuế thứ niên nguyệt nhật thời cáo
  Thái thượng chính nhất pháp sư phụng hành
  GIẢI CÔ THẦN QUẢ TÚ

  Phục dĩ
  Kim nhân ứng thế độ khai quyền thực chi môn bảo bối di văn phổ giải căn nguyên chi trái tiêu trừ tam độc đoán giải cô thần
  Viên hữu việt nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh cúng dàng đương thiên bái đảo sám tạ lễ giải cô thần quả tú cờ an bản mệnh diên sinh sự kim thần tín chủ
  Ngọc bệ phủ lịch nhất tâm ngôn niệm thần đẳng mệnh sinh trần thế số bẩm thiên cung hoặc ư gia tiên sinh tiền phúc bạc mệnh hậu thâm khiêm đồ
  Tri cầu lợi cầu danh bất thức tác nhân tác thiện kim sinh khủng ngộ can chi bất thuận mỗi nhật trần lao cốt cốt vị năng nhất tính viên minh
  Chung chiêu nghiệp trọng mang mang mạn tứ lục căn tham dục kim bằng sám tạ giải cô thần quả tú chi tai ương kim nhật đầu thành
  Đoan túc trái hàm oan chi nghiệp chướng do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật cụ trần sớ văn bái tấu
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn bạch y quan thế âm Bồ tát
  Hồng liên toạ hạ
  Trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế. Ngọc bệ hạ
  Đại thánh Nam tào Bắc đẩu nhị vị tôn tinh. Vị tiền
  Thiên đình cứu cung bát quái ngũ hành cửu diệu nhị thập bát tú tinh quân. Vị tiền
  Thiên đình thượng thanh thiên tào bản mệnh nguyên thần chân quân. Vị tiền phục nguyện
  Cửu thiên xá tội thập địa trừ khiêm bát hải phá mê minh đồ tiếp hoá sử nghiệp chướng dĩ băng tiêu dương quyến vĩnh tồn tỷ cô thần
  Quả tú nhi tuyết tán sinh nhân đắc ngộ lương quyến hảo hợp cầm sắt tảo thành sử gia thất đĩnh sinh tử hiếu tự thừa phu phụ song toàn
  Quang hiển tông đường ân chiêm
  Thánh đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt. Nhật thần khấu đầu thượng sớ.

  ĐỀN HOÀN LONG MẠCH
  Tuân phụng
  Như lai di giáo đệ tử thần khế thu khấu thủ bách bái cẩn phụng vị
  Việt Nam quốc
  Linh đàn. Thượng phụng
  Phật cúng giành đương thiên tiến lễ sánh tạ. Điền hoàn long mạch cờ phúc duyên sinh trường thọ sự kim thần tín chủ
  Tình chỉ cờ vị
  Kim nhật tú lê sám tạ. Điền hoàn long mạch thiết niệm giám bội khai xuyên hoặc giá minh phạm ư phương ngộ cự sứ hành tạng tinh tự tạo dung
  Ư ương ngoại tư tướng lễ tạ cẩn dụng điền hoàn khất cờ bình hậu ư cố nguyên nguyện bảo gia môn nhi cát khánh
  Cẩn thủ kim nguyệt. Nhật kiền thỉnh pháp sư tựu vu sứ. Tu thiết
  Lễ tạ hoàn thổ pháp đàn nhất diên nhi tán. Kim tắc
  Pháp diên dĩ biện. Khoa phạm tuyên hành cẩn cụ sớ văn phụng thượng
  Nam mô đại thánh đại từ đại bi địa tạng vương bồ tát. Liên toạ hạ
  Ngũ hành ngũ đế hậu thổ nguyên quân. Toạ hạ
  Đương xứ thổ địa thần kỳ nhất thiết bộ giá. Vị tiền
  Thánh từ. Đỗng thuỳ. Chiếu giám. Phục nguyện
  Địa kỳ điện vi thổ phủ hoàn phương sơn nhạc phú khí dĩ phong long địa mạch hoàn nguyện nhi vĩnh cô tứ thần bỉnh liệt bát tướng thu tạng.
  Hậu ấn phúc mộ trường thuỳ đức nghiệp.
  Gia môn hưng vượng bản mệnh bình an
  Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt nhật thần khấu đầu bách bái thượng sớ


  Sớ Lễ Phật

  Phục dĩ
  Phục từ quảng đại năng trừ hạn ách tai ương
  Thánh đức khoan hồng tăng tứ khang ninh phúc thọ phù thân khấi đảo ngưỡng đạt
  Kim dung viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng
  Thiên bái đảo giải hạn trừ tai cầu bản mệnh khang cường sự kim thần
  Đệ tử
  Liên toạ phủ giám quỳ trâm ngôn niệm thần đăng sinh cư trung giới mệnh thuộc
  Thượng cung hạ càn khôn phú tái chi hồng ân cam nhật nguyệt chiêu lâm chi đại đức thần hồn xuất nhập khởi vô thiện ác chi khai quế nguyệt
  Lưu hành nạn miên đầu hung chi vận cẩn phi khấu đảo bằng nhất niệm chi thiện duyên hạt đắc an ninh bảo tứ thời chi cát khánh do thị
  Kim nguyệt cát nhật đâu thành ngũ thể tịnh tín nhất tâm cụ hữu sớ văn kiến thân thượng tấu
  Cung duy
  Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo
  Kim liên toạ hạ
  Nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát
  Liên toạ hạ
  Nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát
  Liên toạ hạ
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát
  Hồng liên toạ hạ
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh cộng đồng đại đế
  Ngọc bệ hạ
  Thập bát long thần gia lam chân tể
  Vị tiền phục nguyện
  Thập bát long thần gia lam chân tể
  Vị tiền phục nguyện
  Chư phật chứng minh vạn linh giám cách siêu khổ hải dĩ từ hàng độ đắc hữu cầu tất ứng độ mê tân vu bảo phiệt sử chi nguyệt
  Dã tòng tâm niên niên cảm lạc vu xuân đài cá cá đồng tệ ư thọ vực tam tai bát nam sử vô xâm phạm chi ngu bách phúc
  Thiên tường thường hưởng thọ khang chi khánh lộc tài vượng tiến nhân vật bình an đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt


  SỚ SÁM HỐI

  Phục dĩ chí tâm hàm mộng
  Đại đức chi xá khiên thư niệm cẩn trần ngưởng đạt
  Uy quang chi chứn giám dục cầu khang cát tu phục
  Cao minh
  Viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thương phung
  Phật thánh hiến cung kim tiên tiến lễ sám hội ngật xá khiêu vưu kỳ an lộc tài quang tiến diên thọ sử kim thần đệ tử
  Ngôn niệm thần đẳng sinh cư nhân thế số hệ
  Thiên cung tam tậm tứ trí trị vị minh ngũ nhãn lục căn chi thậm châu xúc tạm lao danh nguyệt kiêm tham lợi vưu chuyên bất trì tu tỉnh
  Chí tâm mạt hiếu quy y chi đạo viên tòng năng kiếp đái chí kim sinh vọng tác vọng vị bất giác khiêu vưu qua cửu viên cư
  Viên sứ thường la hạ ách tai ương hoặc vạn thiện chi vị hoài hoặc thập điều chi hữu phàm luỵ sinh nghiệp chướng giai tự thần tâm
  Tính tôi tính khiên như sơn như hải bất nhã sám hối cầu đảo anninh phú thân nghị khổn chi thành ngưỡng vọng
  Long nhan chi thính cẩn trần vạn sở vái tấu
  Thiên nhan cung duy
  Nam vô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ tát
  Hồng liên toạ hạn
  Tam giới thiên chư tứ phủ vạn linh cộng đồng thanh đế
  Ngọc bệ hạ
  Thiên địa thuỷ nhạc tiên tam tạo vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan tử vị khâm sai công chúa
  Cung khuyết hạ
  Bảo mệnh phủ đồng phủ tính phủ lộc phủ càn hoàng chiều hàng quận tiên nương sơn trang bộ chúng giá hạ cung vọng
  Hồng từ đồng thuỳ chiếu giám phục nguyện
  Chư vị khuông phu cộng đông bảo hựu tỉ thần đẳng sám kỳ thiên hối kỳ quá phù mệnh vị bất tiết bình an giải hộ hạn trừ hồ tai
  Bảo thân cung tứ thời khang khái nhất thiết sở cầu vạn ban như ý đàn thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình doanh chi chí cẩn sở
  Thiên vận niên nguyệt

 3. #3
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Sớ Tạ mộ
  Phục dĩ

  Thiên địa an bài cát trần phương ngung sinh hoan hỷ âm dương định vị dẫn lai mạch hướng dĩ phong long dục cầu mộ trạch điện yển tu chương
  Thần linh bảo hựu
  Viên hữu
  Việt Nam
  Thượng phung
  Phật tiến cúng
  Tiết ......sám tạ mộ phần điện yên long mạch cầu âm dương quân lợi sự kim thần tín chủ
  Cờ vi sớ hữu phần mộ
  Thiết khủng địa phương cấm kỵ hoặc hữu phạm thương huyến trạch u minh cát hung vị biện lự kỳ quật khai xuyên tạc xúc phạm tuyền đài cảm vị
  Ký yên dương khiên mạc thức viên tư kiền tâm sám tạ khế thủ đầu thành cung cờ âm trạch dĩ an minh thứ bảo dương môn nhi cát khánh
  Cấn thủ kim nguyệt cát nhật cẩn dĩ
  Thượng tấu
  Cung duy
  Cẩn cụ sớ văn chí tâm
  Đương cai bản sứ hậu thổ linh kỳ nguyên quận chúa tể tôn thần
  Vị tiền
  Ngũ phương long mạch thủ mộ sơn thần nhất thiết thị tùng bộ chúng
  Án hạ
  Cung vọng
  Uy linh động thuỳ
  Chứng giám
  Phục nguyện
  Thần kỳ điện vị thổ phủ hoàn phương sơn nhạc vượng khí dĩ tú trung điện mạch hồi nguyên nhi anh dục tứ phương bỉnh liệt bát hướng thu tàng
  Tỷ chân linh
  Hồn phách quân yên hoá sinh hàm toại vạn tội vạn xá bảo tử tôn vĩnh hưởng thọ khang nhất phúc nhất tăng tỷ dịch diệp dĩ di
  Yến dực thực lại âm công chi mặc tướng ngưỡng bằng
  Thần lực chi khuông phù đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt

 4. #4
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Khoán văn
  (Bán khoán cho trẻ khó nuôi)
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng
  Thiên tiến lễ khất mại đồng tử lập khoán văn cờ bình ân diên thọ sự kim thần tín chủ
  Đồng phu thê đẳng hỉ kiến ư niên nguyệt nhật khắc sinh hoạch niên phương tuế lự
  Ký hinh xung tương khắc quỷ nự vi ương bất bằng. Thánh đức dĩ khuông phù hạt kí diên sinh vu tinh mệnh vi thử ỹ dục thọ trường đầu vu
  Hạ mại quy
  Cung duy
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Tam toà vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương vương quan khâm sai công chúa
  Cung quyết hạ
  Tả hữu phụng tự nhất thiết liệt uy linh
  Vị tiền quy vu
  Thánh tộc chi môn nguyện vi minh linh chi tử kim nhất cải tính danh vi
  Cấm trừ chu môn sát sự thần phục vọng
  Đức đại khuông phù
  Ân hoằng bảo hựu vận thần thông lự tiều trừ tà quỷ vu tha phương khứ hung đồ tốc phó doanh châu du ngoại cảnh tự tư hưởng hậu bất đắc vãng sinh ngoan từ đẳng chúng bất tuân pháp luật chiên lý thi hành tức
  Cử tấu
  Thánh tiền y luật trị tội chi khoán gia
  Hữu khoán ngưỡng
  Tả thiên thiên lực sĩ
  Hữu vạn vạn hùng bình
  Đẳng quan chuẩn thử
  Kê nhất phó phụ mẫu sở sinh dưỡng dục chi
  Tuế thục khoán tái mại bách túc như nghi vi chiến dụng giả
  Nhị viên chứng kiến
  Dương niên vương hành khiển chi đức tôn thần
  Dương cánh thành hoàng bản thổ đại vương từ hạ
  Vi bằng
  Tuế thứ niên nguyệt nhật thời lập khoán
  Thích ca như lai di giáo đệ tử thần phụng hành

 5. #5
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Sớ Cầu duyên
  Phục dĩ
  Thiên đạo chi tại hữu nhật nguyệt hữu âm dương nhân luân chi trung hữu phu hữu phụ dục thành nghi gia nghi thất
  Tu thượng hữu cầu
  Viện hữu Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật cúng dạng lễ đảo cầu nhân duyên tác hợp sự kim thần
  Tức nhật khẩn thiết vi thành mạo can
  Đại giác ngôn niệm thần sinh cư trung giới mệnh thuộc
  Thiên cung hạ càn khôn phú tái chi ân
  Cảm nhật nguyệt chiếu lâm chi đức tư phùng lệnh tiết
  Tiến lễ cầu duyên tơ hồng nguyệt lão thiên tiên ngọc kính chiếu thông tri thế sự xích thắng giao cố kết nhân duyên
  Trạch gối tuy do hữu mệnh kim dục ô kiều tác giá tảo ứng cát tường chi nguyện do thị kim nguyệt
  Cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật chi nghi cụ hữu sớ văn kiền thân thượng tấu
  Cung duy
  Nam vô thiên thhủ thiên nhỡn cứu khổ cứu nạn linh cảm qua thế âm bồ tát kim liên toà hạ
  Thiên cung thánh mẫu tơ hồng nguyễn lão thiên tiên
  Vị thiền cung vọng
  Hồng từ
  Đổng thuỳ
  Chiếu giám
  Phục nguyện
  Thần thông báo ứng diệu lực phù trì ái hộ thường tình phàm tâm thiết thiế đao cờ nguyện rả tòng tâm
  Sở cầu như ý ngưỡng hạ
  Hồng ân đản thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ
  THIÊN VẬN: NIÊN.. NGUYỆT…

 6. #6
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Trạng thông dụng
  Tuân phụng
  THÍCH CA NHƯ LAI GI GIÁO ĐỆ THỬ THẦN KHỂ THỦ KHẤU THỦ BÁCH BÁI CẨN TẤU VI
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng đương thiên tiến lễ bái khiếu
  Ngôn niệm thầu đẳng sinh cư dương thế số hệ
  Thiên cung vọng tác vọng vi bất giác khiên vui quá cựu viên cư viên sứ thường na hạn ách tai ương
  Phi tai hoành hoạ hạt cùng tịch khổ chi tư dương lự âm hình nan miễn đao ni chi báo khởi hữu khoa danh khoa lợi tăng vô tranh ngã tranh nhân chỉ thủ trung chính chi
  Bái đảo chi nghi hà dắc chinh tường chi phúc
  Do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật dầu thành ngũ thủ tịch tín nhất tâm cụ hữu trạng văn bái tấu
  Cung duy
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát
  Hông liên toạ hạ
  Ngọc bệ hạ
  Tả hữu văn quan vũ tướng liệt vị bộ hạ linh quan
  Toạ hạ cung vọng
  Thành từ
  Đổng thuỳ
  Chiếu giám
  Phục nguyện
  Đức đại khuông phù ân hoằng quảng sát minh tra thiện ác dĩ vô tư bá tuất thị phi nhi hữu chuẩn bất dung quya tiện bất liệt thân sơ phàm hữu khấu đảo
  Cung lâm phủ tuất thi hành ứng niện tường kỳ văn trạng chứng giám đan thành tỷ hạ thần kỳ đắc thư tâm nhi sự sự đình thông chi lý khang ninh như ý
  Thời thời thọ vực chi ca hạn ách tiêu trừ chinh tường biến tập thần lực lai
  Tôn nhan mặc tưởng âm phù chi đại đức giã cản trạng
  Thượng tấu dĩ văn

 7. #7
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Phần sài trấn trạch
  Tuân phụng
  THÍCH CA NHƯ LAI DI GIÁO ĐỆ TỪ THẦN KHỂ THỦ KHẤU THỦ BÁCH BÁI CẨN TẤU VI
  Việt Nam quốc
  Linh đàn
  thượng phụng
  Phật cúng rạng thiên hoàn thành khánh trạch thỉnh phật tuyên kinh phân sài an trần sở cư cờ gia trạch bình an sự kim thân
  Tình chỉ cờ vi an trần sở cư bảo ninh khuyết chi ngôn niệm thần đẳng thảo nha tiện tích bồng tất vi sinh niệm cựu cư vị thoả ư thê tông tứ tân trúc kỳ
  An ư dung tất đệ động tác hoặc vu cấm kỵ hương yêu phan chi khí vị trừ tư lạc thành nhược phỉ cào nhưng tắc đãi chi khiên hạt uỷ
  Do thị kinh nguyệt cát nhật kiền thỉnh
  Lưu tựu vu gia xứ tu thiết
  Cơ an phần sài khánh trạch an trấn sớ cư pháp đàn nhất duyên nhì tán kim tắc
  Pháp duyên dĩ biên khoa phạm tuyên hành cẩn cụ sớ van
  Phụng thượng
  Cung duy
  Nam vô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo
  Kim liên toà hạ
  Nam vô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát
  Hồng liên toà hạ
  Nam vô đẩu chiến thắng phật tề thiên đại thánh
  Liên toà hạ
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Ngũ phương đàn chúa an trấn thiên vương
  Vị tiền
  Uy linh bách vạn hoả thủ kim cương thân tướng
  Vị tiền phụng nguyện
  Từ lực bình mông cát tinh cái chiếu sử vi hoạn vi yêu ư thử giới đo chiết lệ chư lệ nhi ngoã giải băng tiêu ty viện cư viện xứ ư tư
  Gia đắc xi lâm bộ lâm nhi nhan khang vật thịnh đản thần hạ tình
  Vô nhậm khích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận: niên... nguyệt......

 8. #8
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Sớ Nhất tâm
  Phục dĩ
  Nhất tâm bái đảo cảm thông
  Phật thánh chứng minh thốn niệm cẩn trần ngưỡng đạt tôn nhan động giám khoản cầu khang thái tu phục
  Cao minh viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng đương thiên tiến lễ
  Giải hạn trừ tà kỳ an tăng diên thọ sự kim thần
  Tín chủ
  Ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương giới số hệ
  Tiên cung hà
  Càn khôn phú tái chi ân cảnh phật
  Thánh khuông phù chi đức tư giáng lệnh tiết tiến lễ
  Kỳ an giải nhất thiết chi
  Tai ương nhạ hà sa chi cát do thị kim nguyệt cát nhật dư thiết kim ngân hương tịnh cúng phó thần cụ hữu sở văn kiển nhân
  Thượng tấu cung duy
  Nam vô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát
  Tam giới tiên chư tứ phủ vạn linh cộng đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Thiên địa thuỷ tiên tam toà vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương cung chư ban khâm sai công chúa
  Cung khuyết hạ
  Tả hữu thị vệ nhất thiết liệt vị uy linh ngũ hổ thần tướng
  Vị tiền cung vọng
  Thánh từ
  Doãn kim
  Sớ tấu
  Phục nguyện
  Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ ly thần đẳng thân cung khang thái gia nội bình an tam tà bát nạm sư vô xâm phạm chi ngu bách
  Phúc vu tường thường hưởng thọ khang chi khương tài như xuyên chi lộc tự vân lai nhất thiết sở cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình
  Vô nhậm kích thiết bình doanh chi chi cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt

 9. #9
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Re: Văn sớ thông dụng

  Sớ Thổ công
  Phục dĩ
  Chí thành khả cách nam danh cảm ứng chi huyền cơ khắc kính dĩ thân liêu ngụ tinh thần chi tố khổn phàm tâm khẩn đảo tuệ nhỡn chứng minh viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng Thiên
  Giải hạn tống ách trừ tai khất cờ gia nội bình an lộc tài vượng tiến diên sinh sự kim thần tín chủ
  Thiết khủng phương ngung cấm kỵ hoặc do phạm cửu dĩ nan thông cư xử hành tàng mạc thức cát hung chi sám tạ tư phùng lệ
  Tiết bái đảo cờ an giải nhất thiên tai ương nhạ hà sa cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật
  Tu thiết nhang hoa kim ngân đầu thành ngũ thể tịnh tín nhất tâm cụ hữu sớ văn chí tâm
  Thượng thấu
  Cung duy
  Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
  Vị tiền
  Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
  Vị tiền
  Bản gia đông trù tư mệnh tảo phủ thần quân
  Vị tiền
  Bản xứ thổ địa phúc đức chính thần
  Vị tiền
  Ngũ phương long mạch tiền chủ tiếp dẫn tài thần
  Vị tiền cúng vọng
  Tôn thần
  Đổng thuỳ
  Chiếu giám
  Phục nguyện
  Thần vị trấn phương ngung quyền chi chiêu tịch linh thông hữu hách át phục thi cố khí nhi khẳng sử bằng lăng chính trực vô tư ngoại đạo yêu
  Tà quỷ bất dung tiệp đột hoàng thi âm lực tĩnh chấn dương môn sở cư chi nam bắc tây đông vô ngu thử thiết khuyết xư chi
  Bạch điêu nam nữ hàm toại tiến an đản thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh dinh chi chí cẩn sơ
  Thiên vận:niên .... nguyệt......  GIẢI CÔ THẦN QUẢ TÚ

  Phục dĩ
  Kim nhân ứng thế độ khai quyền thực chi môn bảo bối di văn phổ giải căn nguyên chi trái tiêu trừ tam độc đoán giải cô thần
  Viên hữu việt nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh cúng dàng đương thiên bái đảo sám tạ lễ giải cô thần quả tú cờ an bản mệnh diên sinh sự kim thần tín chủ
  Ngọc bệ phủ lịch nhất tâm ngôn niệm thần đẳng mệnh sinh trần thế số bẩm thiên cung hoặc ư gia tiên sinh tiền phúc bạc mệnh hậu thâm khiêm đồ
  Tri cầu lợi cầu danh bất thức tác nhân tác thiện kim sinh khủng ngộ can chi bất thuận mỗi nhật trần lao cốt cốt vị năng nhất tính viên minh
  Chung chiêu nghiệp trọng mang mang mạn tứ lục căn tham dục kim bằng sám tạ giải cô thần quả tú chi tai ương kim nhật đầu thành
  Đoan túc trái hàm oan chi nghiệp chướng do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật cụ trần sớ văn bái tấu
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn bạch y quan thế âm Bồ tát
  Hồng liên toạ hạ
  Trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế. Ngọc bệ hạ
  Đại thánh Nam tào Bắc đẩu nhị vị tôn tinh. Vị tiền
  Thiên đình cứu cung bát quái ngũ hành cửu diệu nhị thập bát tú tinh quân. Vị tiền
  Thiên đình thượng thanh thiên tào bản mệnh nguyên thần chân quân. Vị tiền phục nguyện
  Cửu thiên xá tội thập địa trừ khiêm bát hải phá mê minh đồ tiếp hoá sử nghiệp chướng dĩ băng tiêu dương quyến vĩnh tồn tỷ cô thần
  Quả tú nhi tuyết tán sinh nhân đắc ngộ lương quyến hảo hợp cầm sắt tảo thành sử gia thất đĩnh sinh tử hiếu tự thừa phu phụ song toàn
  Quang hiển tông đường ân chiêm
  Thánh đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt. Nhật thần khấu đầu thượng sớ.

  Sớ Sơn Trang

  Phục dĩ nhất phái thanh sơn cảnh sắc u nhàn kỳ thú vạn từng nham thạch uy linh hiển hách y nhiên phượng vũ loan trương tả thị vệ thập nhị
  Tiên nữ long triều hổ phục hữu uy hùng thập bát sơn thần phàm tâm hữu đảo giai thông
  Thánh nhỡn vô u bất đạt
  Viên hữu
  Đại nam quốc
  Thượng phụng
  Chúa tiên hiến cúng đương thiên tiến lễ sơn trang
  Cầu bản mệnh bình an sự kim thần
  Thánh thỉnh phu giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư trung giới mệnh thuộc thượng cung muội phù thiện ác tòng vi lâm tài thăng chù hiệu
  Cát hung xu tỵ duy trì kiên lợi vị hưng thâm tư quá cữu tùng sinh phục mông đại xá biền chí hưu chưng quả tụ ngưỡng mộc
  Thánh ân tư phùng lệnh tiết bái đảo sơn lâm cờ phúc thọ đắc bình an bao thân cung nhi cát khánh di thị kim nguyệt cát nhật
  Tu thiết hương hoa kim ngân
  Cẩn cụ sớ văn kiền thân
  Thượng tấu
  Cung duy
  Nhạc phu chí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế
  Ngọc bệ hạ
  Thượng ngàn thánh mẫu lê mại đại vương hiệu viết bạch anh trưởng sơn lâm công chúa
  Thanh cung hạ
  Thượng ngàn hoàng tử vương quan chư vị khâm sai công chúa
  Thánh tiền
  Thượng ngàn bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng hoàng triêu hoàng quận nhất thiết liệt vị uy linh
  Vị tiền cúng vọng
  Chúa thượng chứng minh
  Sơn trang giám cách nguy nguy hách hách bách thần tiền vạn quỷ phục hữu uy khả uý chính nhi tôn đãn đãng dương dương thượng lĩnh đính hạ
  Thảo đầu thể vật bất di u thị hiển cửu thập động man di thính mịnh ức vạn dân suất thổ quy tâm sử kỳ hoạ hoạn
  Băng tiêu tự thử gia chung khang khái nhất thiết sớ cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình vô nhập khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận niên nguyệt


  Sớ hầu
  Phục dĩ
  Thánh nhỡn phi dao tuất cập khẩn cầu nhi trắc giáng phàm tâm cờ đảo cẩn trần thành kinh di quý dậu phù lịch hạ thảm ngưỡng cấn
  Cao ngự
  Viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh cúng dàng đương thiên tiến lễ cung nghinh liệt giá trắc giáng đương đồng cờ bản mệnh bình yên duyên sinh kim thần thanh đồng
  Thảnh thính phủ giám phàm tâm tâm ngôn niệm thần đẳng thao sinh bạch ốc lạm thuộc thánh đồng số ký định vu
  Thiên đình mệnh thực căn hư tứ phủ vì thử nhất tâm tưởng vọng mạc cảm quai vi tư nhãn lệnh tiết chí kỳ cung hành lễ
  Do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân
  Tịnh cúng phu trần cụ hữu sở văn kiền thân thượng tấu
  Cung duy
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng đại đế
  Ngọc bệ hạ
  Thiên địa thuỷ nhạc thiên tam toà vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai công chúa ngọc bệ hạ
  Cai đồng phủ mệnh hoàng triều hoàng quận bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng
  Vị tiền cúng vọng
  Các giá hội đồng
  Thánh từ đồng thuỷ chiếu giám
  Phục nguyện
  Chư tôn chắc giá thong dong giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông chuyển hội đồng chuẩn nạp
  Lệ tử kim nhật thừa hưu tưởng
  Vọng chuyển phóng vân nhi tâm tính viên minh trương thời hợp cách thành đông khởi nhỡn nhĩ nhi thông truyền chỉ phán nhất tâm tiến phát
  Vạn bội thừa nhan đức mộc thánh ân bất thăng khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận : niên.. nguyệt……..
  Điệp duyên lễ tiền duyên
  Duyên sinh cát đoạn tiền duyên phu thê quyến luyến giải trừ luân hồi phân dị pháp đàn
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng kim lễ chủ
  Niên sinh
  Hành canh
  Tuế tình chỉ cờ vì sinh nhân
  Thân tao nhiễm hoạn
  Khí cảm bất an lự hoặc phu thê quyến luyến chi tình chí tứ nhật dạ kinh hoàn vô môn khả đảo hữu
  Thánh quy đầu viên thiết hoa duyên cung cờ cát đoạn hạnh ngộ giai tiết lương thời kiền thỉnh đạo lưu tựu vu tịnh xứ tu thiết
  Cát đoạn giải trừ phân dị pháp đàn nhất duyên nhị tán cung hành
  Khoa giáo pháp sự gia trừ phân giải âm dương tử sinh di lộ tỷ khiên triền cờ vĩnh đoạn trừ quyến luyến tảo phân ly sinh giả bình an âm hồn giải thoát
  Tu chí cấp điệp giả
  Hữu điệp nhất đạo
  Phó dữ sinh nhân
  Chấp chiếu vi bằng
  Vĩnh tôn bảo hựu tòng tư hoạn hoạ tiêu trừ tự thử thần cung khang thái cố điệp
  Đương niên
  Vương hành khiển chí đức tôn thần
  Chứng kiến
  Án hạ
  Vi ký
  Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần
  Tuệ thứ: niên .......nguyệt........
  Tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành


  Tiến căn
  Phục dĩ
  Thánh nhãn phi giao hốt cập khẩn cầu nhi trắc giáng phàn tâm cờ đạo cản trần thành kính dĩ quy y phủ lịch hạ thần ngưỡng can
  Cao ngự viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng thiên tiến lễ sám hối trình căn đồng cờ bản mệnh bình an diên sinh trường thọ sự kim thần đệ tử
  Ngọc bệ phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng thao sinh trần cảnh lạm thuộc thanh đồng số dĩ định vu
  Thiên tào mệnh thật căn ư
  Tứ phủ vi nhất tâm tưởng vọng mạc cảm thuỳ vị tư nhân lệnh tiết tiến lễ trình căn giai nhất thiết tai ương nha hà sa cát khánh
  Do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân
  Lễ vật chi nghi cụ sớ văn bái tấu
  Cung duy
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
  Hồng liên toạ hạ
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Thiên địa thuỷ tiên tam toà thánh mẫu ngũ vị hoàng tử vương quan chư vị khâm sai công chúa
  Cung hạ quyết
  Hoàng triều hoàng quận bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng cập hạ ban ngũ hổ thần tướng
  Vị tiền cung vọng
  Thánh từ
  Đỗng thuỳ
  Chiếu giám
  Phục nguyện
  Đặc tứ du âm độ thuỳ ngọc chi bay tháp các bộ các doanh luân báo chư chư toà chư vị tỷ thần đệ tử kim nhật thừa hưu tưởng vọng chuyển phong vân
  Nhi tâm tính viên minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhãn nhĩ nhi thông chuyền chỉ phán tòng dung giá ngự thứ tự tế lâm hữu cảm tất thong
  Hữu cầu tất giáng tài lộc vượng tiến bản mệnh bình an đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận: niên ...nguyệt.......

  Cầu tự
  Phục dĩ
  Thiên đạo chi tại hữu nhật nguyệt hữu âm dương nhâm luân chi trung viết phu thê viết phụ tử dục tồn hồ thử tu yếu khả cầu
  Viên hữu Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng đương thiên tiến lễ cầu tự thỉnh phúc diên dinh sự kim thân tín chủ
  Tức nhật khẩn thiết
  Đại giác phủ giám vi thành ngôn niệm thần đẳng bẩm thừa
  Phụng thần trường kiếp nan tuân tiên tổ tư bẳng
  Thánh lực khắc doãn phàm tình khất kỳ phượng dĩ trình tường nguyện hùng bi nhi ứng thuỵ do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết
  Diên sinh cầu tự bảo thai hộ mệnh cẩn cụ sớ văn trần tình bái tấu
  Cung duy
  Nam vô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát
  Hồng liên cung toà hạ
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Thiên cung thánh mẫu phù cung bảo mệnh hộ thai lục bộ thiên tiên nguyên quân
  Kim quyết hạ
  Nam tào bắc đẩu tinh quân thượng thanh thiên tào bản mệnh nguyên thần chân quân
  Thánh tiền cung hạ
  Phật từ
  Đổng thuỳ
  Chiếu giám
  Phục nguyện
  Phật thánh chứng minh
  Thần tiên bảo hộ ty thần đẳng gia trung tất phát bồ đề chi quả sử thụ thượng tốc khai ưu bát
  Chi hoa tiên cờ nam nguyện kỳ đắc nam thông minh thứ cầu nữ nhi dữ hoạch nữ nhi đoan chính gia môn hỷ khánh phu phu
  Song toàn quang hiển tông đường âm chiêm
  Thanh đức đản thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận: niên .......nguyệt........

  Khất đồng

  Phục dĩ
  Vạn linh nhiễm nhiễm hoằng thi xá hựu chi ân nhất niêm truân truân khẩn thiết khất đồng chi ý thuỷ chung bất hốt
  Hiền thánh phi giao
  Viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cung
  Thiên tiến lễ sám hối khất đồng cờ bản mệnh bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự kim thần đệ tử
  Long nhan phủ thuỳ nghĩ khổn ngôn niệm thần đẳng thao sinh nhược chất lạm thuộc
  Thánh môn đương do căn trọng số cao nhiếp thử nhất tâm tưởng vọng thần hôn chiến phiêu đán tịch căng hoàn lý ứng xuất thủ đầu trình cảm đệ sớ văn phục khuất khủng vi phụ nữ
  Đãn tồn hữu lậu chi nhân mỗi lự thiếu niên khởi miễn vô biên chi cữu đệ niệm trần duyên hệ phọc canh do xích tử sách triền thân nhiễm trần ô tâm thành
  Xám hối do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tịnh cúng phi nghi cụ hữu sớ thượng tấu
  Cung duy
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Thiên địa thuỷ tiên tam toà thánh mẫu ngũ vị hoàng tử vương quan khâm sai công chúa
  Ngọc bệ hạ
  Hoàng triều hoàng quận bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng
  Vị tiền
  Bản điện phụng tự tả hữu văn vũ bộ hạ linh quan
  Vị tiền cung vọng
  Cửu thiên giám cách
  Tứ phủ chứng minh phủ tứ ân quang đỗng thuỳ thông thính
  Phục nguyện
  Bá tuy y chi tuệ lực thi ái hộ chi ba tâm hốt cập phàm tình doãn hai ngu khổn tỷ dĩ nguyệt tương nhật tựu khởi vô nhuận mộc hồng hưu sử kỳ
  Niên vãng thời lai khả hoạch ân mông
  Thánh đức thứ đắc thân cung tráng kiện thời thời chiêu phúc lộc vonh xương mệnh vị bình an nhật nhật hưởng trinh tường
  Cát khánh lộc tài vượng tiến thương mại hanh thông đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cấn sở
  Thiên vận: niên.. nguyệt........

  Phật âm
  Phục dĩ
  Phật từ quảng đại hoằng khai tế độ chi môn đan khổn túc thành viễn thiết tu chai chi lễ dụccầu giải thoát tu trượng
  Từ quang
  Viên hữu
  Việt Nam quốc
  Phật
  Thiết niệm chân linh
  Nhất chân yểm hoá tứ đại quy không minh minh hồn tán vu trường thiên hiểu liễu phách quy ưu đại địa
  Bất bằng tiến bạt na đắc siêu thăng do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết
  Kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sỡ văn kiền thân
  Thượng tấu cung duy
  Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo
  Kim liên toạ hạ
  Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật
  Thanh liên toạ hạ
  Nam mô tam thừa đẳng giác chư phật Bồ tát
  Hồng liên toạ hạ
  Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Phục nguyện
  Thích ca từ phụ thuỳ bảo thủ dĩ đề huề
  Di đà đạo sư phóng kim quang nhi tiếp dẫn tỷ chân linh thoát ly khổ hải chực vãng
  Lạc bang sinh sinh cư tây trúc chi hương kiếp kiếp toạ liên hoa chi cảnh cánh nguyện chai chư đẳng môn phong phi trấn gia thế hanh xương
  Mậu ưng ngũ phúc chi trù vĩnh hưởng tam đa chi khánh đãn thần hạ tình bất thăng cảm hà chi chí cẩn sớ
  Thiên vận : niên ..nguyệt.......


  Biểu âm

  Phục dĩ
  Như lai thuỳ giáo quảng khai phương tiện chi môn vũ đế hưng duyên triệu khải sám ma chi điển cẩn trần đan khổn ngưỡng khấu
  Thanh niên
  Viên hữu
  Việt Nam quốc
  Phật
  Hy vô tội cữu bất bằng tiến bạt hạt miễn trầm luân do thị kim nguyệt cát nhật tăng yêu chuy nữ hương nhiệt bạch đàn cung tuyên bảo quyến đính lễ
  Kim dung minh phúc dĩ tự sinh phương dụng chợ kim tắc chì tụng
  Dĩ hoà cẩn cụ mực biểu nhất hà thành hoàng thành khủng khể thủ khấu thủ bách bái thượng tấu
  Nam vô đạo tràng giáo chủ ba sự thích ca mầu ni văn phật
  Kim liên toạ hạ cung duy
  Bảo tướng nguy nga kim dung yểm ánh hàm thập hư nhi độc xu tam giới thành vạn đức nhi phả biến quần cờ quả chứng tam kỳ ân chiêm cửu hữu cung vọng
  Hồng từ doãn kim sở tấu phục nguyện
  Thụ sám chân linh đẳng chư hương hồn vạn tội đốn tiêu nhất tâm liều ngộ không không miễn thập sương chi điện thượng liễu liễu viên thập địa chi vị chung cánh nguyên
  Chai chủ đồng dương môn quyến đẳng môn phong phi trấn gia thế hanh sương mậu ưng ngũ phúc chi chù vĩnh hưởng tam đa chi khánh tồn vong lưỡng lợi sinh tự
  Quân an đãn thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình doanh chi chí cẩn biểu đại tấu dĩ
  Văn
  Thiên vận : niên…… nguyệt……..
  Cấp vong
  Kim tiên phả độ minh dương pháp đàn
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật kim thần
  Đôn phao dương giới nan minh tội phúc chi phương thúc phó âm ty phả trắc thăng trầm chi lộ dục thân tiến bạt tu trượng
  Từ quang cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh
  Tựu vu
  Xứ
  Khải kiến
  Nhi tán cờ sở tiến dĩ vãng sinh bảo gia môn nhi cát khánh
  Bản đàn thần sa môn
  Đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự sám vi cấp điệp nhất đạo phó giữ chân linh
  Nhậm vi thân hậu chi tâm lưỡng vĩnh tác sinh tiền chi công cứ siêu thăng tịnh độ toàn bằng
  Cửu phẩm chi liên hoa thoát xuất u đô ngưỡng trượng
  Tam tôn chi thụ ký bất sinh bất diệt vô khứ vô lai tu chí điệp giả
  Hữu điệp cấp phó châu linh
  Thu chấp
  Tuế thứ : niên…… nguyệt……..
  Thích ca như lai di giáo đệ tử thần phụng hành


  NHẬT THỜI ĐIỆP
  (Tiếp linh)

  Tam bảo ty pháp đàn
  Kim cứ
  Thiết niệm chân linh sinh tiền dương thế na chi thiện ác chi phương một hậu âm ty phạng trắc thăng trầm chi lộ
  Dục thân tiến bạt dụng chợ siêu thăng
  Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh
  Tựu vu
  Sứ khải kiến
  Chu viên nhị tán cờ sở tiến dĩ ngưỡng
  Vãng sinh bảo gia môn nhi cát khánh bản đàn
  Thần đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự bằng ngưỡng
  Pháp lực tiếp dẫn linh hồn u khổ thoát ly siêu thăng bi ngàn vi thử hợp thành cụ điệp nhất đạo
  Thượng đạt
  Thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng thần
  Án hạ
  Phục khất
  Thân tường sự ý cẩn vận từ tâm khai báo chư ty ứng vu hợp thuộc sưu quát tiền kiên chính tiến vong hồn
  Giới phó trai đàn lĩnh chiêm công đức nhưng ngưỡng sở tại chi tìm chi sứ bất đắc vọng sinh trở lại chi tâm điệp đáo
  Phụng hành hộ chì công đức cố điệp
  Hữu điệp thượng
  Thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng
  Án hạ
  Thi hành
  Tuế thứ : niên….. nguyệt……………….
  Dương đàn pháp sự sa môn thần phụng hành

  Lễ Tào Quan
  Phục dĩ
  Sắc thân nan bảo nằng vô tướng thụ chi nhân duyên lai thế kim bằng dự tác sinh tiền chi công đức dục vọng chân ngôn tu tông
  Bảo đại
  Viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật cúng dàng
  Tiết tiến lễ tào quan điền hoàn túc trái giải hạn trừ tai khát cầu bản mệnh bình an tăng diên thọ sự kim
  Đại giác phủ giảm vi thành ngôn niệm thần đẳng tự thânvĩnh hoạch dương đạo tích nhật minh ty tá quá thiên khổ tiền thọ sinh kinh tào quan
  Âm ty sử dung thục thế nhân sinh do thị ư
  Niên nguyệt
  Nhật gia hạ dự tu kinh tiền điền hoàn túc trái dĩ
  Kim cụ lục sự do tiên hành
  Tấu thỉnh
  Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chi phật
  Kim liên toạ hạ
  Nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát
  Niên trà hạ
  Nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát
  Hồng niên trà hạ
  Tam giơi thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
  Ngọc bệ hạ
  Chư ty biến đạt các giáng đàn duyên giám thử vi thành chương minh công đức ty thần đẳng thị dĩ viên tư chỉ mặc hiệu kinh tiền đệ lập
  Tào quan điền hoàn túc trái chiếu lai kinh tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ tiêu trừ túc trái băng thanh âm dương quân lợi đãn thần hạ tình
  Vô nhận chiêm vọng
  Phật ân kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ
  Thiên vận ; niên….. nguyệt……..

  NHẬT THỜI ĐIỆP
  Điệp âm cúng tiền duyên
  Duyên sinh cát đoạn tiền duyên phu thê quyến luyến giải trừ luân hồi phân dị pháp đàn
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng kim lễ chủ
  Niên sinh
  Hành canh
  Tuế tình chỉ cờ vì sinh nhân
  Thân tao nhiễn hoạn
  Khí cảm bất an cát đoạn tiền khiên đốn trừ hậu quá phục vì tiền duyên phu thê quyến luyến túc trái luân hồi võng niệm cựu chướng đam mê dục cờ u hiển dĩ quận an
  Phân giải âm dương tư vĩnh đoạn cung ngộ giai tiết tiết lương thời kiền thỉnh đạo lưu tựu vu tịnh xứ vu
  Cát đoạn giải trừ phân dị pháp đàn nhất duyên cung y
  Khoa giáo bí phạm gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hoá hiện kim tài phật nhất nhất tương phân tỷ kỳ quyến luyến tảo phân ly thứ sử khiên triều tư vĩnh đoạn
  Tu chí điệp cấp giả
  Hữu điệp nhất đạo
  Phó dữ tiền duyên túc trái phu thê quyến luyến thệ hồn chiếu y văn điệp chuẩn chấp vi bằng
  Thị siêu độ chi tân lương tác vãng sinh chi công cứ nhược tồn nhiễu phạm âm luật nan đào tịnh thực hữu đoan phân minh báo ứng cố điệp
  Đương niên vương hành khiển chí đức tôn thần
  Chứng kiến
  Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần
  Án hạ
  Vi ký
  Tuế thứ : niên…. nguyệt……….
  Tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành  NHẬT THỜI ĐIỆP
  Công cứ âm
  Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
  Việt Nam quốc Kim cứ
  Thượng phụng
  Phật cúng dàng kim thần tín chủ
  Sở vi bản mệnh sinh
  Sinh tại nam diêm phù đề chuẩn dại tàng thọ sinh kinh
  Quyển thiên khổ tiền
  Quán lập
  Đệ khổ tào quan tính
  Ty quân đích thị tự niệm sắc thân nan bảo năng vô tướng thụ chi lương duyên lai thế kim bằng dự tác kim sinh chi công đức
  Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật túc thỉnh
  Tịu vu
  Xứ tu thiết
  Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhất hội y thời nhi tán kim tắc
  Đạo tràng dĩ bị công đức viên giai thiết niệm tín chủ
  Sinh tiền sở hữu phụ mệnh khiếm tài cung bị minh ty như tiền túc số phục
  Phật từ chú lực tất phạm gia trì biến thiểu thành đa ấn nạp
  Địa phủ điền hoàn túc trái phán quan chiếu lai tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ quyên trừ tu chí điệp giả
  Hữu điệp sự tu điệp thỉnh
  Tuấn y
  Phật sắc chiếu thử thi hành cố điệp
  Tuế thứ : niên…. nguyệt……..
  Bỉnh giáp gia trì pháp sự thần phụng hành  NHẬT THỜI ĐIỆP
  Công cứ dương
  Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật cúng giàng kim thần tín chủ
  Kỳ vi bản mệnh sinh
  Tuế kiên sinh
  Tại nam diêm phù đề chuẩn đại tàng kinh
  Quyển thiên khố tiền
  Quán lạp tại đệ
  Khổ tào quan tính tư quận án hạ
  Đích thị tự niệm sắc thân nạn bảo năng vô tướng thụ chi lương duyên lai thế vô bằng dư tác kim sinh chi công đức
  Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật túc thỉnh
  Tịu vu
  Xứ tu thiết
  Dự tu tiến lạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhật mãn tán tập tự cự thiện chuyên vi bản mệnh sám tẩy tội khiên ký minh bản tính ngưỡng bằng
  Phật lực đắc toại tu tông đương đàn khoa phạm phụng hành gia trì pháp sự dĩ toại viên giai tiên dĩ cụ liệt chương văn điệp thượng nghệ
  Thập phương tam bảo tứ phủ vạn linh khất hành hạ địa âm ty hiệu lượng công đức thiết niệm niên sinh vi báo hậu lai sai thù lạn bằng sử thuộc trị ty vọng sinh trướng ngai
  Cấp công cứ điệp phó tuỳ thân phúng đới chí tư thế viên tịch chi hậu đắc dĩ nhân y tu chí cấp cứ vi chiếu dụng giả
  Hữu điệp cấp bản mệnh sinh nhân chấp chiếu
  Hậu chí bách tuế lâm chung tê nghệ
  Địa phủ chú sinh công đức
  Án hạ thông trình hiệu lượng thiên công tuỳ duyên giao độ sở tại âm ty tuân phụng
  Phật ân vô chí câu trệ chuẩn thử phụng hành phàm sở kinh do chấp thử vi cứ
  Tuế thứ niên nguyệt
  Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành


  NHẬT THỜI ĐIỆP
  ĐIỆP DƯƠNG
  Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật cúng giàng kim thần tín chủ
  Kỳ vi bản mệnh sinh
  Niên nguyệt nhật thời kiến sinh thiết niệm tự thân vĩnh hoạch tích nhật minh
  Ty tích quá thiên khố tiền
  Quán thọ sinh kinh
  Quyển nạp tại đệ
  Khố tào quan tính
  Ty quân
  Án hạ
  Sử vị thục sinh nhân thế do ư niên nguyệt nhật thời gia hạ dự tu tiến lạp y kinh tiền điền hoàn ngoại kim tắc
  Tri thân thị giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu thân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông
  Phật quả dự tác tân lương cung quả tiết cát nhật lương thời kiền thỉnh lưu tự vu xư tu thiết
  Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền nhất hội ư kỳ đàn nội trì tụng đại thừa kinh hậu nhất tuỳ thời viên mãn công đức tịnh dĩ chu viên bản đàn xiâst cấp hợp đồng ấn tín
  Âm dương giao điệp nhị đạo kỳ dương điệp nhất đạo dương đàn xuất cấp tín chủ
  Chấp chiếu vi bằng tu chí nghiêm cụ bị giả
  Phục dĩ
  Đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên cầu tác đương sinh chi dư khánh ngưỡng kỳ
  Nãi thánh nãi thần phủ giám chân tâm chân ý tân lương ký bá nghiệp chướng tiềm tiêu phúc hải thọ sơn canh ký tha niên chi thâm cố xuân phong hoà
  Khí đương như thử nhật chi ứng dung bách niên mệnh kiếp thân đáo minh ty chấp thử hợp đông giao điệp phục nghệ
  Phán quan chú sinh thiện đạo chuẩn thử cố điệp
  Tuế thứ niên nguyệt
  Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành

  NHẬT THỜI ĐIỆP
  ĐIỆP ÂM
  Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
  Kim cứ
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật cúng giàng kim thần tín chủ
  Kỳ vi bản mệnh sinh
  Niên nguyệt nhật thời kiến sinh thiết niệm tự thân vĩnh hoạch âm đạo tích nhật
  Minh ty tá quá thiên khố tiền
  Quán thọ sinh tiền
  Quyển lạp tại đệ
  Khố tào quan tính
  Ty quân
  Án hạ
  Sử dụng thục sinh nhân thế do ư niên nguyệt nhật thời gia hạ dự tu y kinh tiền điền hoàn đầu nạp minh ty túc xố trừ tồn dương điệp nhất đạo tuỳ
  Thân phúng thụ chấp chiếu
  Kim tắc tri thân thị cấu giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu nhân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông
  Phật quả dự tác lương duyên phục nguyện bỉnh nhược công huân thả tác thọ tiền diên thọ lục đại ngã luân hoạt vĩnh vi hậu thế hộ thân phù quan âm bồ tát tác đại chứng minh
  Địa tang năng nhân bất phỏng ấn khả cung quá
  Tiết cát nhật lương thời kiền thỉnh
  Lưu tịu vu
  Xứ tu thiết
  Dự tu tến lạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhật hội ư kỳ đàn nội trì tụng đại thừa kinh hậu nhật tuỳ thời nhi tán công đức tịnh dĩ chu giai bản đàn xuất cấp hợp đồng ấn tín âm
  Dương giao điệp nhị đao duy ân điệp tinh kinh tiền kiêm ấn cụ toàn đầu kỳ tích minh đệ
  Khố toà quan tính
  Ty quân
  Án hạ
  Kỳ khố kỳ tín chủ bách biên chi hậu lâm mệnh chung thời thân tê dương điệp tiền nghệ bản khố đối đồng phong ấn thỉnh dự trừ khánh thất chú thọ sinh kiến tồn ngũ phúc
  Hàm trăn tu chí nghiêm cụ bỉ giả phục dĩ đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên vĩnh tác đương sinh chi trừ khánh ngưỡng kỳ
  Nãi thánh nãi thần phủ giám chân tâm chân ý tân lương ký bá nghiệp chướng tiềm tiêu phúc hải thọ sơn canh ký tha niên chi thâm cố xuân phong hoà khí đương như
  Thử nhật chi ứng dung bách niên mệnh kiếp thân đáo minh tu chấp thử hợp đồng giao điệp phục nghệ
  Phán quan chú sinh thiện đạo chuẩn thử cố điệp
  Tuế thứ niên nguyệt
  Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành

  Sớ Thổ công
  Phục dĩ
  Chí thành khả cách nam danh cảm ứng chi huyền cơ khắc kính dĩ thân liêu ngụ tinh thần chi tố khổn phàm tâm khẩn đảo tuệ nhỡn chứng minh viên hữu
  Việt Nam quốc
  Thượng phụng
  Phật thánh hiến cúng Thiên
  Giải hạn tống ách trừ tai khất cờ gia nội bình an lộc tài vượng tiến diên sinh sự kim thần tín chủ
  Thiết khủng phương ngung cấm kỵ hoặc do phạm cửu dĩ nan thông cư xử hành tàng mạc thức cát hung chi sám tạ tư phùng lệ
  Tiết bái đảo cờ an giải nhất thiên tai ương nhạ hà sa cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật
  Tu thiết nhang hoa kim ngân đầu thành ngũ thể tịnh tín nhất tâm cụ hữu sớ văn chí tâm
  Thượng thấu
  Cung duy
  Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
  Vị tiền
  Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
  Vị tiền
  Bản gia đông trù tư mệnh tảo phủ thần quân
  Vị tiền
  Bản xứ thổ địa phúc đức chính thần
  Vị tiền
  Ngũ phương long mạch tiền chủ tiếp dẫn tài thần
  Vị tiền cúng vọng
  Tôn thần
  Đổng thuỳ
  Chiếu giám
  Phục nguyện
  Thần vị trấn phương ngung quyền chi chiêu tịch linh thông hữu hách át phục thi cố khí nhi khẳng sử bằng lăng chính trực vô tư ngoại đạo yêu
  Tà quỷ bất dung tiệp đột hoàng thi âm lực tĩnh chấn dương môn sở cư chi nam bắc tây đông vô ngu thử thiết khuyết xư chi
  Bạch điêu nam nữ hàm toại tiến an đản thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh dinh chi chí cẩn sơ
  Thiên vận:niên .... nguyệt......

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 10 users browsing this thread. (0 members and 10 guests)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn