Khai quang Tượng Thần tài thổ địa [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Khai quang Tượng Thần tài thổ địaPháp sư Huyền Trí
15-01-2009, 08:58 PM
kính thưa chư vị.
Thần tài và thổ địa là hai vị gia thần gần gũi nhất trong đời sống tâm linh của chúng ta. Thường thì chúng ta thỉnh 2 vị này ở chợ và mang lên chùa nhờ các sư trong chùa khai quang. Khi chưa có điều kiện thì vẫn mua 2 ông về mang về nhà thờ.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết được các nghi lễ để khai quang và an vị chư vị. Trong khuôn khổ diễn đàn này, Quang Tịch xin cùng chia sẽ phương pháp tự khai quang Thần tài thổ địa tại gia.
Khuyến cáo: Bản Điện chỉ hướng dẫn những vấn đề cơ bản, không chịu trách nhiệm về hành vi của các vị khi khai quang cho thần tài thổ địa.

Quang Tịch

Pháp sư Huyền Trí
17-01-2009, 02:08 PM
Chúng ta cùng chuẩn bị nhé:

Trước tiên là phải có Thần tài và Thổ Địa nhé. Theo thuyết Ngũ hành Tương Sinh thì Thổ sinh Kim. Vậy thì hãy chọn 2 vị bằng đất nung là tốt nhất à điều cầu thiêt là phải rỗng ruột. bà hàng xén sẽ gói 2 ông trong 1 tờ giấy đỏ (hồng đơn) để chúng ta mang về.

Một bát nhang, nêm mua bát nhang có trôn bằng nhé, vì có thể hằng ngày chúng ta có thắp nhang => mua bát nhang có kích thước vừa phải và không nên quá nhỏ.

3 gói tro nếp, tro là thức tốt nhất để làm bát nhang. Hiện nay, người ta còn làm bằng cát trắng, nhưng qua nghiên cứu sách cổ bản thì không sách nào viết là dùng cát cả.

1 gói Thất bảo, Gói ngũ vị, cốt bát hương.

1 cái bình bông, 1 cái ống hương, 3 cái ly có nắp, 1 cái mâm bồng, 1 cái bài vị, 1 đôi chân đèn. một cái trang có đề chữ "TỤ Bảo đường"

lấy nước sạch tắm gội cho 2 ông, rồi lấy nước ngũ vị đun nước tắm gội lại lần nữa, đoạn rửa sạch cách thứ rồi để khô.


Đồ cúng gồm xôi chè, bánh ngọt, chuối sứ, bông, giấy tiền vàng bạc.
Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong

minhtommy
30-03-2009, 10:55 PM
thua thầy nước ngũ vị tìm đâu ra

vungoctu
31-03-2009, 10:50 PM
hiihih nếu đang ở Việt nam thì ra cửa hiệu bán đồ thờ mua gói ngũ vị hương đem về nhà đun trong nước nóng rồi để nguội là có nước ngũ vị hương. chúc thành công ...

Pháp sư Huyền Trí
20-07-2009, 01:03 PM
Lô nhang sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất dao văn
Tùy xứ kết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật Hiện toàn thân

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần).

Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát ma ha tát.
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát toả
10. Nam mô tất kiệt lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô đồ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà la đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê lỵ
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế lỵ dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Bà dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà dũ nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha

Án Tất điện đô Mạn đà ra Bạt đà gia Ta bà ha. ( 3 lần )


Đại khai chí kinh minh như nhật
Thước phá vi trần thế giới chung
Nhất niệm liễu nhiên siêu bách ức
Thiên khai vạn vật tổng giai không

Úm quang minh thanh tịnh giới (3 lần)
(cách làm: dùng khăn hồng lau sạch gương 3 lần, sau đó dùng nhang viết 3 chữ “không -空” vào gương)
Ngã kim quán mục chư linh thần
Tịnh chí công đức trang nghiêm tụ
Ngũ trược linh thần linh ly cấu
Nguyện chứng thần minh tịnh pháp thân

Úm thủy bà thủy bà dạ thủy bà sa bà ha (3 lần)
(cách làm: thư 3 chữ “tịnh –净” vào gương).
Tuy nhiên ngũ nhãn thông quang chiếu
Thiên tư mệnh mục kiến không hoa
Kim mộc hoàng cừu quang cựu thể
Bích mâu sám sám triệt trần sa

Úm táp rô táp rô tam mãn đá táp rô lý thuật đà sa hạ (3 lần)


Phù dĩ, thiên địa khai tịch, hữu âm dương vận chuyển chi cơ, phụng sự gia đường ý văn thù khai quang chi pháp. Dĩ thần thông minh chi đức, hợp thiên địa nhân chi hòa.
Kim niên, … niên, … nguyệt… nhật, cát thời. (đọc ngày tháng năm làm lễ)
Kim cư, Việt nam Quốc, … (đọc địa chỉ nhà) y vu gia xứ.
Kim vì trạch chủ: … (xưng tên gia chủ), bản mệnh sinh ư …. (đọc năm sinh) hành canh …. (bao nhiêu tuổi) tuế, thê ….(tên vợ - nếu có) , bản mệnh sinh ư …. Hành canh … tuế, nam tử …(tên con trai) … bản mệnh sinh … hành canh … tuế, nữ tử … bản mệnh sinh … hành canh .. tuế.
Đại vì khai quang an vị Bản gia phụng sự chi thần, Ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu tiếp dẫn địa chủ tài thần.
Khai quang điểm chiếu dục đạt linh ty giáng ứng thần tượng bảo hộ gia môn hanh thái, tứ quý hưng long, cảm dĩ toại thông, cầu chi tất ứng.
Nhất tâm phụng thỉnh:
Quá hiện vị lai nhất thiết thường trụ Phật Đà Gia Tôn, quá hiện vị lai nhất thiết thường trụ Đạt Ma Gia tạng, Quá hiện vị lại nhất thiết thường trụ Tăng Già Gia chúng.
Nam mô Đại hùng giác phụ lưỡng túc y vương, biến hóa ức thiên độ nhân vô lượng, Thanh Tịnh pháp thân Tỳ Lư Sá la Phật, viên mãn báo thân Lư Sá La Phật, Thiên bách ức hóa thân Sa Bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai Long Hoa Thế giới sinh Di Lặc Tôn Phật, Tây phương Cực lạc Thế Giới giáo chủ cửu phẩm Đạo sư A Di Đà Phật, Đông Phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Phật, ngũ phương ngũ Phật, thập phương thập Phật, tam thập ngũ Phật, ngũ thập tam Phật, trang nghiêm kiếp thiên Phật, Hiền kiếp thiên Phật, tinh tú kiếp thiên Phật, tập thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.
Duy nguyện, Ngã Phật từ bi bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình quang giáng gia đường chứng minh công đức.
Nhang hoa thỉnh.

Nhất tạm phụng thỉnh:
Thiên hoa phủng túc bách bảo trang nghiêm, thâm nghiêm chi phất sứ tận hung ương cam lộ sái, thời trừ nhiệt não. Đại từ đại bi, cứu khổ, cứu nạn, Linh cảm ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ tát.
Duy Nguyện: Phàm tình hữu đảo thành ý phi giao, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.

chí tâm quy mệnh lễ。
tam giới chi thượng。 phạm khí di la。 thượng cực vô thượng。 thiên trung chi thiên。 úc la tiêu thai。 ngọc san thượng kinh。 miểu miểu kim khuyết。 sâm la tịnh hoằng。 huyền nguyên nhất khí。 hỗn độn chi tiên。 bảo châu chi trung。 huyền chi hựu huyền。 khai minh tam cảnh。 hóa sanh chư thiên。 ức vạn thiên chân。 vô ưởng sổ chúng。 toàn đấu lịch ki。 hồi độ ngũ thường。 nguy nguy đại phạm。 vạn đạo chi tông。 đại la ngọc thanh。 hư vô tự nhiên。 chí chân diệu đạo。 nguyên thủy thiên tôn
chí tâm quy mệnh lễ。 cư thượng thanh cảnh。 hào linh bảo quân。 tổ kiếp hóa sanh。 cửu vạn cửu thiên dư phạm khí。 xích thư hoán phát。 lục bách lục thập bát chân văn。 nhân hỗn độn xích văn。 nhi khai cửu tiêu。 kỉ nguyên đỗng ngọc lịch。 nhi phân ngũ kiếp。 thiên kinh địa vĩ。 nguy hồ tạo hóa chi tông。 xu âm ki dương。 trác nhĩ lôi đình chi tổ。 đại bi đại nguyện。 đại thánh đại từ。 ngọc thần đạo quân。 linh bảo thiên tôn。
chí tâm quy mệnh lễ。 tùy phương thiết giáo。 lịch kiếp độ nhân。 vi hoàng giả sư。 đế giả sư。 vương giả sư。 giả danh dịch hào。 lập thiên chi đạo。 địa chi đạo。 nhân chi đạo。 ẩn thánh hiển phàm。 tổng thiên nhị bách chi quan quân。 bao vạn ức trọng chi phạm khí。 hóa hành kim cổ。 trứ đạo đức phàm ngũ thiên ngôn。 chủ ác âm dương。 mệnh lôi đình dụng cửu ngũ sổ。 đại bi đại nguyện。 đại thánh đại từ。 thái thượng lão quân。 đạo đức thiên tôn。
Duy nguyện, Tam Thanh Thánh tổ bất xả oai quang, lân mẫn hữu tình, đằng vân giá vũ giáng phó gia đường chứng minh công đức.

Nhất tâm phụng thỉnh:
Kim niên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời, tứ trực công tào. Đương cai thái tuế … vương hành khiển chí đức tôn thần, bản cảnh thành hoàng, đương cai xã lệnh thổ địa chi thần.
Bản gia Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân.
bái thỉnh đông lộ tài thần chiêu bảo thiên tôn đông phương vận tài đông phương đáo
bái thỉnh tây lộ tài thần nạp trân thiên tôn tây phương vận tài tây phương lâm
bái thỉnh nam lộ tài thần chiêu tài sử giả nam phương vận tài nam phương đáo
bái thỉnh bắc lộ tài thần lợi thị tiên quan bắc phương vận tài bắc phương lâm
đệ tử bái thỉnh tái bái thỉnh trung lộ tài thần huyền đàn chân quân trung ương vận tài sổ thiên vạn ức
Bái thỉnh, Ngũ phương địa chủ, vị chấn ngũ phương. Đông phương Cưu Di Quân,tây phương Lục Tuất Quân, nam phương Bất Luyến Quân, bắc phương Ngũ Hóa Quân, trung ương Tam Thái quân, thổ hầu thổ bá quân, thổ mãnh, thổ trọng, thổ khảm, thổ phủ thần kỳ, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thần quân, cửu cung bát quái thần quân. Đẳng nhất thiêt uy linh
Duy nguyện, bất khả chiêm lai giáng phó gia đường chứng minh công đức.
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Thánh đức tòng không lai giáng hạ
Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
Tùy phương ứng hiện biến quang minh
Giáng phó gia đường an vị tọa
Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần).

An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, dĩ kim hương hoa đăng trà quả thực lý đương phụng hiến, giáo hữu biến thực biến thủy chân ngôn cẩn đượng trì tụng.
Nam mô tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế ám ta bat la tam bat la hồng (3 lần)
Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha, án tô rô tô rô bát ra tô rô ta bà ha (3 lần)
Án nga nga nẵng ta bà phạ phiệt nhật ra hộc (3 lần)
Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

Thượng lai hiến cúng dĩ chu kim hữu khai quang điểm chiếu cấn ngôn cẩn đang trì tụng.
Điểm khai ngũ nhãn tối vi tiên
Kim nhật minh kính mãn pháp duyên
Duyệt tống hôm mê trừ ngoại cảnh
Nghênh lai bách phúc đối án tiền.
(Đóng cửa, tắt hết nhang đèn – một người tụng Đại Bi thần chú – một người đọc chân ngôn sau)
1.Phụng thỉnh như lai điểm khai , khai thần nhãn, thần nhãn quang minh, quang minh thần nhãn chiếu quang minh.
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào mắt trái hình sau: http://img176.imageshack.us/img176/6128/khaiquangmtphi.jpg (http://img176.imageshack.us/i/khaiquangmtphi.jpg/)
)
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào mắt phải hình sau: http://img525.imageshack.us/img525/3686/khaiquangmttri.jpg (http://img525.imageshack.us/i/khaiquangmttri.jpg/))

2.Phụng thỉnh như lai điểm khai , khai thần nhĩ, thần nhĩ quang minh, quang minh thần nhĩ chiếu quang minh.
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào hai tai hình sau: http://img189.imageshack.us/img189/9917/khaiquangtai.jpg (http://img189.imageshack.us/i/khaiquangtai.jpg/)
)

3.Phụng thỉnh như lai điểm khai , khai thần khẩu, thần khẩu quang minh, quang minh thần khẩu chiếu quang minh.
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào miệng hình sau:http://img398.imageshack.us/img398/4045/khaiquangming.jpg (http://img398.imageshack.us/i/khaiquangming.jpg/)

4.Phụng thỉnh như lai điểm khai , khai thần tâm, thần tâm quang minh, quang minh thần tâm chiếu quang minh.
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào bụng tượng hình sau:http://img43.imageshack.us/img43/111/khaiquangtm.jpg (http://img43.imageshack.us/i/khaiquangtm.jpg/)
)
)

5. Phụng thỉnh như lai điểm khai , khai thần thân, thần thân quang minh, quang minh thần thân chiếu quang minh.
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào bên trái tượng hình sau:http://img440.imageshack.us/img440/5421/khaiquangthntri.jpg (http://img440.imageshack.us/i/khaiquangthntri.jpg/)
)
(Dùng nhang thư vào gương rồi chiếu vào bên phải tượng hình sau:http://img204.imageshack.us/img204/1416/khaiquangthnphi.jpg (http://img204.imageshack.us/i/khaiquangthnphi.jpg/)
)
Dong nhan thậm kỳ diệu
Quang minh chiếu đàn chung
Ngã tích tằng cúng dàng
Kim phụng hoàn thân cận
Thánh chúa thiên trung ương
Ca lăng tần già âm
Từ bi mẫn Như Lai
Cố ngã kim kính lễ

Khai quang biến chiếu thiên tôn
Trường sinh bảo mệnh thiên tôn
Duyên thọ ích toán thiên tôn

Nam mô khai ngũ nhãn bồ tát ma ha tát (3 lần)


Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)
Khai quang công đức thù thắng hạnh vô biến thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nich chư chúng sinh. Tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết phật. Chư tôn Bồ tát Ma ha tát , bát nhã ba la mật.
Tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn cộng nhập tỳ lư tính hải.
Nguyện dĩ thử công đức, phả cập ư nhất thiết, ngã đẳng dữ chúng sinh, giai cộng thành phật đạo.

XeBaGac
01-07-2010, 09:54 AM
Thầy ơi, khung hình thờ Thần tài, Thổ Địa con thấy có 2 loại: loại có 4 hàng chữ và loại có 5 hàng chữ. Con nên thờ loại nào ạ?

Pháp sư Huyền Trí
01-07-2010, 10:42 AM
bạn nên dùng loại 4 hàng chữ, loại này giờ người ta ít làm, loại 5 dòng thì phổ biến, nhưng người biết dùng thì nên mua bài vị 4 hàng mà thôi

XeBaGac
01-07-2010, 04:07 PM
bạn nên dùng loại 4 hàng chữ, loại này giờ người ta ít làm, loại 5 dòng thì phổ biến, nhưng người biết dùng thì nên mua bài vị 4 hàng mà thôi
Con cám ơn thầy.