Giới thiệu các khoa cúng [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Giới thiệu các khoa cúngPháp sư Huyền Trí
19-07-2008, 11:24 PM
Thỉnh Phật Đại khoa

Đây là khoa Thỉnh Phật Đại chúng, thường dùng cho các đàn lễ lớn. Trong tất cả các khoa cúng thì khoa cúng này là quan trọng nhất. khoa này gồm các đường thỉnh sau:
- Đường cung văn.
- Đường Mật tấu.
- Đường Thiên hoa
- Đường Tam Thừa
- đường Nhập Bi.
- Đường Tổ Sư.
- đường Thinh Văn - La Hán.
- Đường Thiên phủ
- đường Nhạc Phủ.
- Đường Địa phủ
- Đường Thủy Phủ.
- Đường tạp thỉnh.
- Đường Địa tạng < việc vong>
- Đường Mục Liên <việc vong>.
- Đường kim niên.
Và một số đường thỉnh nữa như : Trần triều, thánh mãu, nam tào .... < tùy từng việc mà thỉnh thêm...>

vuducdung
01-06-2010, 01:14 PM
Thầy chỉ dùm con mỗi khoa cúng có lễ như thế nào và sắp đặt bày biện lễ ra sao?
A Di Đà Phật.

Pháp sư Huyền Trí
02-06-2010, 12:06 AM
Vấn đế này chắc mời bạn tới Linh Quang bảo Điện vì nếu chỉ sơ sơ cách bày biện của tất cả các khoa thì bạn phải học trong 5 năm đấy.

vuducdung
02-06-2010, 11:58 PM
Con cám ơn thầy. Nhưng con ở miền Bắc thì con không thể vào đó được. Nếu được thì thầy có thể chụp hình cho ở mỗi khoa cúng cho mọi người cùng xem.
A Di Đà Phật.

Pháp sư Huyền Trí
04-06-2010, 03:49 PM
tôi cũng muốn chụp hình cho bạn nhưng tôi lại không có máy ảnh, bạn vui lòng cố gắng chờ đến khi tôi có nhé.

tuan_pham93_pdt
26-06-2010, 09:13 AM
Sám tạ gia tiên khoa (sám tạ từ đường)
Thầy Quang Tịch ơi! Con có nghe nói về Sám tạ gia tiên khoa (sám tạ từ đường). Mong Thầy cho con và anh em đồng đạo trên diễn đàn tham khảo về văn khấn cũng như ý nghĩa của khoa này. Con xin cảm ơn và chúc Thầy vạn phúc.!

Pháp sư Huyền Trí
27-06-2010, 12:10 AM
Sám Gia Tiên


Cho đến khi vào thời điểm này thì khoa "sám tạ Gia tiên" hầu như không còn ai dùng, người ta toàn cầu gia tiên phù hộ cho "cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, nhân khang vật thịnh, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, xuân lai cát khánh, hạ đáo bình an, thu miễn tam tai, đông nghinh bách phúc" rồi "vít bánh xe, đè con số" rồi "nói có thằng nghe đe có kẻ sợ, nợ không ai đòi" rồi "che mắt công an, bịt mồm phòng thuế" rồi vân vân và vân vân...
Sám tạ gia tiên là khi lễ lạt xong, hay cuối năm vào dịp Đông chí, đầu năm vào dịp Thanh Minh, hay khi sửa nhà thờ, hay khi bốc mả ... thì dùng khoa này. Hiểu rộng ra đây là khoa sám hối những việc chưa chu đáo với gia tiên và tạ ơn gia tiên đã phù trì cho mình trong thời gian qua. Tương tự thì có Sám Tạ Thành Hoàng, Sám tạ long thần, Sám tạ tôn sư... mấy khoa cúng này tôi có cả nhưng chả thấy ai thuê cúng cả. Vừa rồi tôi cũng có nhận vài chục môn đồ, nhưng tính đến thời điểm này người nghĩ đến mình chỉ có vài người huống chi là sám tạ. Có cậu chưa thay hết răng sữa đã khoe khoang là mình giỏi thuật này thuật kia, dạy người ta làm bùa yểm, dạy người ta làm phép đánh đồng thiếp, gan to cổ trướng đến mức còn cấp sắc cho người ta nữa... có cậu tối đến ngủ vẫn chui vào háng mẹ mà dám "nhận viết sớ chữ nho thuê" ... lại có cậu kinh còn chưa biết tụng đã đòi học đến bùa này bùa kia, đòi cầp sắc này sắc khác.... tày giời như vậy liệu có ai đã sám thánh tổ chưa.

Vui mà nói, dưới gầm trời này người ta nghỉ rằng gia tiên sinh ra là để phù hộ cho con cháu, chả sám chả tạ gì thì vẫn phải phù hộ ... ô hô! Thảm hại thay! Gia tiên.

hoanghiem
28-06-2010, 09:38 AM
Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh Đại Trai đàn Thất Châu Dược Sư- Cầu quốc thái dân an tại chùa Viên Giác Q.Tân Bình vào dịp Tết Canh Dần:
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/1.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/2.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/3.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/4.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/5.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/7.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/8.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/10.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/11.jpg

http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/12.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/15.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/16.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/19.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/22.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/24.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/26.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/27.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/28.jpg
http://chuaminhthanh.com/web/images/tintuc/Nghi-Le/Dan-Trang/viengiac-traidan/29.jpg

xaquebg
05-02-2011, 04:24 PM
(Xám tạ từ đường)

Hướng phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cập môn tông tử hiếu chí thành, nghinh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng đường tiền, bảo hộ tử tôn đa cát khánh tứ thời bát tiết hưởng thiên duyên.
Án bắc đế tra sa ha (3lần)
Thiết dĩ: Từ - đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái tổ đường (gia – đường)
Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.
Nhất bát thanh lương thủy,
Quán xái tận tiền đường,
Cung thỉnh tổ tiên giáng
Tất nhiên thường thanh tịnh.
Án tra ma la thiện thần la địa tra sa ha,
Nam mô; Li cấu địa Bồ - Tát Ma – Ha tát (3lần)
Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.
Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tôn môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết tôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạch cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tự, mộc bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chí thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư tiên linh, tư nhân (xuân, hạ, thu, đông) (ngày giỗ hay ngày lễ). Đồng tộc (đồng gia) phụng nghinh cung trần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vong tổ tiên giám cách.
Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.
Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ,
Nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh,
Nhật nhật tử tôn đa cát khánh
Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.
Nam – mô: Hương cúng dàng tổ tiên Bồ - Tát ma ha tát (3lần)
Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghinh, xuyên kỳ tổ đức, giáng uy nghi.
Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Nam – mô: Bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7lần)
Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,
Ngưỡng kỳ tổ đức tất văn chi,
Kim bằng Tam – Bảo lực gia trì,
Thử nhật kim thời lai dáng phó.
Án chi linh sa ha (7lần)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh.
Nhang hoa thỉnh:
Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chi hữu tổ tông, lưu thùy vận thế, từ đường hương hỏa. Cầu linh sảng dĩ lai lâm, hương khí đan thành, bằng tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân tử, cảm hạ tông thân, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tông tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ , tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, nhân bản hồ tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chỉ, hữu môn hữu hộ.
Cung thỉnh: Gia tiên cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả vị hữu chiêu, ức niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.
Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó tổ đường (gia đường) chứng minh công đức.
Nhang hoa thỉnh:
Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại đức thụ tài bồi tử tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc tổ tiên chi hữu chuẩn.
Cung duy: Gia tiên, tiên linh bản phái, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên.
Gia tiên khí số chung anh, tìa năng tế mỹ, nhất thiết liệt vị chư tổ tông.
Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ tử tôn giáng phó tổ đường (gia đường) thụ tư cúng dàng.
Nhang hoa thỉnh:
Nhất tâm bái thỉnh: Tiên tổ liệt vị căn thâm mạt mậu đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm, công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cmả cách tổ đức lưu phương.
Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.
Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, Giáng phó từ đường (gia đường) thụ tư cúng dàng. Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính.
Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Tổ đức lưu quang lai giáng phó,
Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà,
Tùy phương ứng hiện biến Quang – minh,
Nguyện giáng từ đường (gia đường) an vị tọa.
Nam – mô: An vị tọa Bồ - Tát ma ha tát (3lần)
Phục vọng: Tổ tiên, nhất thết liệt vị chân linh. Đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng tổ đường (gia đương) thụ kỳ lễ giáo hữu biến thưch chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN.
Nam – mô: Tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng (3lần).

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN
Nam – mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát la tô, sa bà ha (3lần).
Nam – mô: Phổ cúng dàng Bồ - tát ma ha tát (3lần)
Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (không có sớ đọc đường Phục Vọng)
Tuyên sớ (xong)
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối tổ từ dụng bằng hóa hỏa: đọc đường – Phục vọng.

BÁT NHÃ TÂM KINH.
Quán tự tại: Cố tâm vô quái ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

HỒI HƯỚNG
Lễ cúng gia tiên công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chu chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ - tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.
Nam – mô sa bà thế giới Tam giới đạo – sư tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa thân, Bản sư hòa thượng Thích ca mâu ni Phật. (3lần)

TỰ QUY
(Tín chủ kiền thành tạ lễ gia tiên tam bái)