Phép làm ăn [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Phép làm ănkitomiomi
30-06-2010, 11:01 AM
Con muốn hỏi phép làm ăn là gì?
Con muốn xin phép đó về để kinh doanh được may mắn hơn
Nếu xin phép đó thì bao lâu quay lại để làm phép lại.
Con muốn hỏi nếu mình không làm ăn nữa muốn trả lại thầy thì làm như thế nào.
Thầy có thể gửi phép đó qua mail được không?

Pháp sư Huyền Trí
30-06-2010, 04:39 PM
Từ thời tổ sư Thái Thượng cho đến ông thầy tôi, không có ai biết về internet cả. Thánh tổ cũng chưa nghĩ ra các gửi phép vào mail huống hồ tôi chỉ là người hành giả, bạn việ như vậy không e rằng chư huynh đệ cười sao... Phép làm ăn là phép buôn bán, có thể 1 tháng, 2 tháng, hay một năm mà cần đổi phép lại.. không làm ăn nữa thì có thể thông báo hủy hoặc gởi lại nơi làm.

repent
25-03-2011, 12:20 AM
Vậy Linh Quang Bảo Điện của pháp sư có cho thỉnh bùa này không ạ ?